"De Laatste Eer - Ureterp”

De natuur leert het ons: wat geboren wordt, zal ooit weer sterven. Ook wij mensen zijn onderworpen aan het natuurlijke ritme van komen en gaan.

Het omgaan met de dood en de doden gaat gepaard met zeden en gebruiken die per cultuur en per volk kunnen verschillen. Maar een belangrijke overeenkomst is dat nabestaanden hun overledenen met zorg en eerbied willen omringen.

De Laatste Eer – Ureterp werd opgericht op 22 januari 1913. Tot dat moment werden begrafenissen uitgevoerd door de buren. Iedere buurman en buurvrouw had een vaste taak wanneer iemand was overleden. Afleggen, kisten, aangifte doen op het gemeentehuis, rouw-aanzeggen, klokluiden, dragen, koffieschenken, grafdelven. En de ene buurman/buurvrouw verzorgde deze taak zorgvuldiger dan de ander. Daarom de wens voor een vereniging voor het hele dorp met een eigen koets, vaste bode, vaste dragers.

Door steeds met de tijd mee te gaan voorziet onze vereniging nog steeds in een behoefte. Commerciële belangen horen geen hoofdrol te spelen bij de verzorging van uitvaarten. Daarom maken wij gunstige afspraken over tarieven en kwaliteit voor het verzorgen van begrafenissen en crematies van leden. Bij een sterfgeval is men kwetsbaar en De Laatste Eer – Ureterp wil voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt.

DLE is een vereniging voor en door leden. Winst hoeft er niet gemaakt te worden. Het bestuur – dorpsgenoten uit Ureterp - legt ieder jaar verantwoording af op de ledenvergadering. Hier kunnen leden meepraten over o.a. beleid, contributie en ledenkortingen. 

Leden kunnen de uitvaart laten uitvoeren zoals zij wensen. Er wordt geen “pakket” aan diensten geleverd. Voor wat niet wordt geleverd wordt ook niet betaald. Men kiest zelf de plaats van begraven of cremeren, de kist, eventuele rouwbrieven, advertenties, kerk, koffietafel enz..


 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier