Bij een sterfgeval

Waarschuw eerste een huisarts, hij maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister. Ga na of de overledene een testament of een uitvaartcodicil heeft. 
Controleer of de overledene lid is van De Laatste Eer in Ureterp. Er zijn ook andere dorpen die een vereniging met dezelfde naam hebben. 

Neem dan contact op met onze uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging DLE Drachten: 
Telefoon 0512-302444, bij geen gehoor 0512-515827.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier