Lidmaatschap

Onze vereniging is gevestigd in Ureterp. Toch zijn veel leden verhuisd en lid gebleven. Voor de verzorging van een uitvaart in de regio Ureterp kan nog steeds een beroep worden gedaan op de eigen uitvaartleider. Onze vereniging hoeft geen winst te maken. De contributie is erg laag.

Bij een sterfgeval is de ledenkorting niet voldoende om alle kosten te dekken. Wel krijgt u de zekerheid dat alles voor u wordt geregeld en tegen gunstige prijs wordt doorberekend. 
Woont men te ver van ons werkgebied dan zal vaak een beroep worden gedaan op zuster-verenigingen. Dit moet altijd worden geregeld via onze vereniging. Er zal dan worden gezocht naar de meest praktische oplossing.

Bij een sterfgeval moet in alle gevallen vooraf contact te worden opgenomen met telefoon 0512 – 302444 – b.g.g. 0512-515827 (dit laatste nummer is van DLE Drachten)
Indien hieraan NIET wordt voldaan dan heeft men geen recht meer op de ledenkorting. Deze geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook werkelijk wordt verzorgd door De Laatste Eer – Ureterp. Of wanneer toestemming is verleend tot een andere regeling. 

Voor algemene vragen en vragen over het over lidmaatschap: 0512 – 302611. 

De opbouw en structuur binnen de vereniging is eenvoudig en helder. Ieder lid betaalt dezelfde contributie. De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de nota voor totaalkosten van het sterfgeval dat door de vereniging is verzorgd. 
Teneinde oneigenlijk gebruik te voorkomen is er wel een instapregeling gemaakt voor nieuwe leden. Heeft u hiervoor interesse vul dan het verzoek voor informatie in ..
Oudere nieuwkomers in Ureterp kunnen bijzonder lid worden. .Zij krijgen de ledenkorting niet maar hebben wel recht op verzorging en betalen dan de gunstigste tarieven. Vraagt u nadere informatie.
 

Contributie lidmaatschap per jaar in 2019: 

  • Alleenstaande leden:  € 19,- 
  • Gezin, incl. kinderen tot 18 jaar:  € 38,- 
  • Alleenstaand lid incl. kinderen tot 18 jaar: € 38
  • Bijzondere leden:  € 5,-
Ook voor iemand die elders lid is of nog niets heeft geregeld kunnen wij bij een overlijden onze diensten verlenen. Neemt u kontakt op met ons om de mogelijkheden te bespreken. 
Dit kan via de informatieaanvraag van deze site of per telefoon
 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier