Voor leden

Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Ureterp zet zich in voor een goede behartiging van de belangen van haar leden. Graag legt zij daarom ook verantwoordelijkheid af aan de leden. Dit gebeurt elk jaar weer tijdens de ledenvergadering.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Ieder jaar in februari vindt ze plaats. De leden kunnen voorstellen voor de algemene vergadering indienen bij de Secretaris. Deze dienen minstens drie weken voor de vergadering te worden ingediend. 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Remmelt Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512-302611
info@dle-ureterp.nl

Secretaris
Germ Smits
Golle 20
9247 DN Ureterp
Tel. 0512-303446

Penningmeester:
Simon de la Ferté
Fugelliet 19 A
9247 GD Ureterp 
Tel. 0512-303503
penningmeester@dle-ureterp.nl

Leden: 
Albert Jagersma
Wylp 13
9247 GH Ureterp
Tel. 0512-302058

Jan Wagenaar
Riuwe 14
9247 DS Ureterp
Tel. 0512-303728

 

 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier