De Klokkenstoel

Op de begraafplaats bij de oude Nederlands Hervormde Kerk aan het Selmien te Ureterp staat al sinds 1766 een klokkenstoel met daarin twee luidklokken. Om het geluid van de klokken ook op grote afstand goed te kunnen horen moeten de klokken hoog hangen.

De Ureterper klokken zijn altijd de boodschapper geweest van goede en slechte berichten.

Zo werd o.a. geluid:

 • op zaterdagavond van half 9 tot half 10
 • tijdluiden om 8 uur, 12 uur en 18 uur (´s winters 17 uur)
 • 5 minuten voordat de preek begon
 • beluiden als iemand was gestorven (2 x een kwartier op ochtend)
 • bij een begrafenis
 • door middel van het “klippend luiden” bij een brand
 • beluiden ter kennisgeving.
  Zo werd 10 dagen achtereen geluid bij het overlijden koning Willen 1 Bij de geboorte van koningin Wilhelmina 2 uren.
 • Bij het uitbreken van de laatste oorlog. 

De oorspronkelijke klokken uit 1771 en 1932 werden in 1943 door de Duitse bezetter gestolen. Na de oorlog werd er door de plaatselijke bevolking voldoende geld ingezameld om nieuwe klokken te kopen. Bij de installatie hiervan ging het eigendom van klokkenstoel en klokken naar onze: De Laatste Eer - Ureterp.

Het randschrift op resp. de grote en kleine klok is:

 • Ik bounzje drôf, ik bounzje bliid – GOD jowt alles op SYN tiid.
 • Al moast ús folk yn d’oarloch hast ferbliede, foar frije Friezen meie wy wer liede

In 1982 is – weer met acties door de plaatselijke bevolking – een geheel vernieuwde klokkenstoel in gebruik genomen. De Laatste Eer – Ureterp gaat ervan uit dat de klokkenstoel van de dorpsbevolking is en handelt daar ook naar.
In 2009 is in overleg met o.a. Plaatselijk Belang en de drie kerkgenootschappen in Ureterp het eigendom overgedragen aan de gemeente Opsterland. De Laatste Eer richt zich nu nog alleen op haar kerntaak: ledenbeheer en proffessionele verzorging van uitvaarten.

Op dit moment wordt met één klok voorzien in het tijdluiden.
Voor beluiden en het luiden tijdens een begrafenis hebben wij een vaste klokluider. Zo kan een stukje traditie in stand worden gehouden.

 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier