Veel gestelde vragen

Onze gezinssituatie verandert. Moeten we dit doorgeven?
Ja, wij willen graag weten wie onze leden zijn, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij de bepaling van onze reserveringen. Dit kan via het contactformulier.

Wat is het verschil tussen de verschillende categorieën van lidmaatschap?
Onze vereniging kent drie categorieën van lidmaatschap. Dit zijn:
  • het persoonlijk lidmaatschap, voor slechts één persoon;
  • het gezinslidmaatschap met kinderen tot 18 jaar inbegrepen;
  • en als laatste categorie is er het bijzonder lid. 
  • Een alleenstaand lid incl. kinderen tot 18 jaar wordt ook als een gezinslidmaatschap aangemerkt.

Bij het persoonlijk en gezinslidmaatschap geldt de ledenkorting. Voor bijzonder leden  komen alleen nieuw-inkomende oudere Ureterpers in aanmerking die anders een erg hoge inleg zouden moeten betalen. De bijzonder leden hebben geen recht op de ledenkorting en zullen hun uitvaart op een andere wijze moeten financieren. 

Wat kost een uitvaart?
Omdat wij de begrafenis of crematie naar uw eigen wens verzorgen, bieden wij geen vast pakket aan diensten. Voor een eenvoudige begrafenis (zonder graf of grafsteen) of crematie zijn de kosten al gauw zo’n € 5.000,-. In dit bedrag is de ledenkorting van € 1.300,- al inbegrepen.

Wij zijn geen lid van DLE-Ureterp. Kunt u onze uitvaart verzorgen?
Ook voor niet-leden verzorgen wij de uitvaart. De ledenkorting zal vanzelfsprekend dan niet in mindering worden gebracht, ook de bijdrage voor verenigingskosten zal de eindrekening hoger maken. 

Wij wonen niet meer in Ureterp. Kunnen we lid blijven?
DLE-Ureterp zal in een ruime regio rond Ureterp de uitvaart kunnen verzorgen. Woont u op een grote afstand van ons werkgebied, dan zal van geval tot geval worden bekeken wat de beste oplossing is bij de verzorging van de uitvaart. Door onze samenwerking en contacten met andere uitvaartverenigingen en uitvaartverzorgers kunnen we altijd een passende oplossing vinden. 

Waar kan ik terecht voor graven in Ureterp?
De begraafplaats in Ureterp is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente. Koopgraven worden niet meer uitgegeven. Wil men een graf in Ureterp dan is er een binding met het dorp nodig. Het lidmaatschap van onze vereniging kan dan mede van invloed zijn. Voor nadere inlichtingen over bestaande graven kunt u contact opnemen met de Administratie Begraafplaats Ureterp, per adres 
W. Stelpstra, telefoonnummer 0512-381863. 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2018

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier