4 november lichtjesavond -Allerzielen

Op 4 november j.l. werd er voor het eerst een lichtjesavond georganiseerd door De Laatste Eer Ureterp in samenwerking met De Laatste Eer Drachten en de protestantse gemeente It Keningsfjild.

In en rondom de Sint Piter kon men op deze avond een kaarsje plaatsen op het graf om dierbaren te gedenken. Ook was er een hart gemaakt, waarop een lichtje kon worden geplaatst voor degene die geen begraafplek hebben of op een andere locatie begraven zijn.

Ruim 150 belangstellenden kwamen op de sfeervol verlichte begraafplaats een kaarsje aansteken. We mogen terugkijken op een bijzondere avond. Graag willen we iedereen die aan deze avond een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.

>> foto overzicht lichtjesavond

100 jaar De Laatste Eer Ureterp

Op zaterdag 26 januari 2013 is een receptie gehouden voor leden en genodigden om het 100 jarig bestaan van de Vereniging
te vieren. De rondrit, voorafgaand aan de receptie, met de oude rouwkoets was een groot succes.
De belangstelling was groot en mede dankzij de spreker Ysbrandt van Slooten werd het een interessante middag.
Het bestuur kan met alle tevredenheid terugzien op een geslaagde middag.
Voor een ieder (en het nageslacht) zijn hieronder een tweetal linken, zodat u een foto impressie en een film kunt bekijken.
>> foto overzicht
>> film

Op het moment dat er in de kring van familie en vrienden een sterfgeval voorkomt, komt er van alles op de nabestaanden af. Natuurlijk is dit allereerst een veelheid aan emoties: verdriet, schok, verwarring, opluchting, gemis, onwerkelijkheid, frustratie, radeloosheid.....

Wie kiest voor De Laatste Eer – Ureterp kan ervan verzekerd zijn dat de uitvaart van begin tot einde op een correcte, bescheiden en professionele manier wordt verzorgd. De medewerkers doen hun werk met respect voor de overledene en voor de nabestaanden.
Zij bieden ruimte voor afscheid en rouw en nemen - voor wat de organisatie betreft - de nabestaanden zo veel mogelijk uit handen. Vooral in details en de persoonlijke benadering komen bijzondere wensen en voorkeuren tot hun recht.


 
     
  Nieuws
  > Agenda  ledenvergadering
  > Ledenbrief 2017

  Downloads
  > Statuten  
  > Huishoudelijk reglement Voorzitter
R. Dijkstra
Krúslings 39
9247 EK Ureterp
Tel. 0512 30 26 11

Ledenadministratie
Doorgeven van nieuwe leden, verhuizingen en geboortes:
> klik hier